ข่าวเลือกตั้งอบต.

เลือกตั้งอบต.28 พฤศจิกายน 2564

ไทยรัฐโพลล์

อยากให้ อบต. “บ้านเกิด” แก้ไขปัญหาด้านใดเป็นอันดับแรก?

หมายเหตุ: บางพื้นที่อย่าง 'กรุงเทพมหานคร' ไม่มี อบจ. และ อบต. แต่มีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั่วประเทศ

    ร่วมตอบแบบสอบถาม

    ข่าวเลือกตั้งอบต.

    ดูทั้งหมด
    ดูทั้งหมด