ข้อควรรู้ก่อนเลือก “ฉีดวัคซีนโควิดนักเรียน” ในปี 2564/2021

ข่าว

  ข้อควรรู้ก่อนเลือก “ฉีดวัคซีนโควิดนักเรียน” ในปี 2564/2021

  ไทยรัฐออนไลน์

  16 ก.ย. 2564 15:58 น.

  การฉีดวัคซีนโควิดให้แก่นักเรียน ดูจะเป็นทางออกให้เด็กไปโรงเรียนได้ในสถานการณ์โควิดช่วงปีการศึกษาหน้า อย่างไรก็ดี ข้อควรระวังของวัคซีนที่จะนำมาใช้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็เป็นที่เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของสาธารณสุขทั่วโลก

  เด็กนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์” ควรรู้อะไรบ้าง

  ปัจจุบัน “วัคซีนซิโนฟาร์ม” และ “วัคซีนโควิดไฟเซอร์” กำลังจะเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนไทย ดังนี้

  กลุ่มที่ 1 : เด็กนักเรียนที่จะได้รับ “วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม”

  เด็กนักเรียนอายุ 10-18 ปีที่จะเข้ารับวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มจากวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางโรงเรียนจะลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดโดย “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ. โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

  โดยทางสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน ในการเปิดรอบโครงการ VACC 2 School นี้จะมีเด็กนักเรียนจำนวน 50,000 คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม และคาดว่าจะเปิดรอบต่อไปในอนาคต

  กลุ่มที่ 2 : เด็กนักเรียนที่จะได้รับ “วัคซีนโควิดไฟเซอร์”

  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์เผยแผนไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
  10-17 กันยายน 2564 : โรงเรียนและสถานศึกษาเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน
  17-22 กันยายน 2564 : โรงเรียนและสถานศึกษาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง
  21-24 กันยายน 2564 : โรงเรียนและสถานศึกษาเชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์
  25 กันยายน 2564 : โรงเรียนและสถานศึกษานำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
  28-30 กันยายน 2564 : ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
  1 ตุลาคม 2564 : โรงเรียนและสถานศึกษารับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่
  4 ตุลาคม 2564 : เริ่มการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน

  ติดตามข่าว ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนล่าสุด คลิกที่นี่

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดเด็กนักเรียน

  แม้จะมีทางเลือกถึง 2 วัคซีน แต่ทาง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำวัคซีนที่จะฉีดแก่เด็กอายุ 12 ปี ควรเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก อย. เท่านั้น ซึ่งตามประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 มีเพียงชนิดเดียวคือ วัคซีน mRNA ของ Pfizer-BioNTech

  จากประกาศฉบับนี้มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของเด็กในช่วงอายุที่กำลังเติบโต คลิกดูประกาศ “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ฉบับที่ 2)” ได้ที่นี่

  ผู้ปกครองควรให้เด็กนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่?

  เนื่องจากวัคซีนโควิดเป็นเรื่องใหม่ของวงการการแพทย์ทั่วโลก บริษัทต่างๆ ที่ศึกษาวิจัยวัคซีน ยังคงเดินหน้าเก็บข้อมูลความปลอดภัยเมื่อใช้วัคซีนกับเด็ก แต่ข้อควรระวังที่ศึกษากันอยู่ คือผลต่อการเติบโต และสุขภาพของเด็กในอนาคต ผู้ปกครองควรพิจารณาเลือกวัคซีนดังนี้

  1. บุตรหลานของท่าน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

  แม้จะมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นตามการระบาด แต่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและมีอัตราเสียชีวิตน้อย ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเสียชีวิตมักมาจากโรคประจำตัวเรื้อรัง ดังนั้นหากต้องการให้บุตรหลานอายุ 12 ปี ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ควรพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรครุนแรง ดังนี้

  1. เด็กที่มีดัชนีมวลกาย BMI = 35 หรือเด็กอายุ 12-13 ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป และเด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป และเด็กอายุ 15-18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป เนื่องจากเมื่อติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงแล้วอาจเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
  2. เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคหอบหืดปานกลางถึงรุนแรง
  3. เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
  4. เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
  5. เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
  7. เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และภาวะระบบประสาทบกพร่องอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

  2. ควรเลือกฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานอายุเท่าไร

  จากประกาศของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ข้างต้นนั้น แนะนำให้ฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 16-18 ปี ในกลุ่มเด็กที่แข็งแรงปกติและมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เมื่อมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากเพียงพอ

  ข้อปฏิบัติตัวสำหรับเด็กนักเรียนหลังฉีดวัคซีนโควิด

  จากประกาศฉบับนี้แนะนำให้เด็กนักเรียนที่เพิ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์มานั้นงดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอย่างหนัก เป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน เนื่องจากมีรายงานการเกิดผลข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA

  หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไม่อิ่ม ในสั่น หน้ามืด เป็นลม ควรพบแพทย์ เพื่อสังเกตอาการกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และให้แพทย์พิจารณารักษาเพิ่มเติม

  สรุปได้ว่า แม้ปี 2564 มีวัคซีนโควิด-19 ให้เลือกฉีดอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ ซิโนฟาร์มและไฟเซอร์ แต่ทางกลุ่มราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไปก็ต่อเมื่อมีข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนโควิดมากกว่าที่มีอยู่ จึงเป็นข้อคิดให้ผู้ปกครองตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุตรหลานตามข้อมูล ณ ปัจจุบัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เด็ก 1 ขวบ ป่วยปริศนา "เลือดไหลจากดวงตา"
  06:09

  เด็ก 1 ขวบ ป่วยปริศนา "เลือดไหลจากดวงตา"

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ฉีดวัคซีนนักเรียนเด็ก วัคซีนโควิดวัคซีนโควิดเด็กนักเรียนวัคซีนโควิดวัยรุ่นวัคซีนโควิดเด็กฉีดวัคซีนโควิดเด็กซิโนฟาร์ม เด็กไฟเซอร์ เด็ก

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 17:37 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์