โลตัส มุ่งมั่นสนับสนุน SME และเกษตรกรไทยตลอดปี 2564

ข่าว

  โลตัส มุ่งมั่นสนับสนุน SME และเกษตรกรไทยตลอดปี 2564

  Advertorial

  13 ม.ค. 2565 10:14 น.

  ทุกวันนี้ธุรกิจ SME เติบโตขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา และตัวแปรสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้ขยับขยายได้ก็คือ ค้าปลีกอย่าง "โลตัส" ที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตในเส้นทางการค้าได้อย่างยั่งยืน ด้วยการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น 'แพลทฟอร์มแห่งโอกาส' ให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรไทย ซึ่งตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาโลตัสได้สนับสนุน SME และเกษตรกรประมาณ 7,000 ราย ผ่านโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การเจรจาทางธุรกิจออนไลน์ทุกเดือน จนนำไปสู่การเพิ่มสินค้ากว่า 1,125 รายการ ที่จำหน่ายในสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ พร้อมกับรับซื้อสินค้าเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทุกภูมิภาค รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ในศูนย์การค้าให้กับคนตัวเล็กเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีทักษะรอบด้านที่เพิ่มขึ้น

  หนึ่งในหัวใจสำคัญของด้านบริการ คือ การดูแลที่ทั่วถึง

  นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า "โลตัส ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก เรามุ่งมั่นดูแลลูกค้าให้ 'รู้สึกดีดี ทุกวันที่โลตัส' ผ่านการบริการที่ดูแลอย่างใส่ใจ ด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึง พร้อมกับการดูแลชุมชนและสังคมควบคู่ไปด้วยกัน รวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรกับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยทางโลตัสสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และออฟไลน์กว่า 2,100 สาขาทั่วประเทศ"

  นอกจากนี้ก็ยังเป็นพันธมิตรที่คอยสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ให้มีรากฐานที่มั่นคง เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงโลตัสได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็น "แพลทฟอร์มแห่งโอกาส" ให้แก่ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย โดยตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ทางโลตัสได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรประมาณ 7,000 ราย เพื่อให้มีรายได้และเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละราย


  • สำหรับผู้ประกอบการในระดับเริ่มต้นได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น และมอบพื้นที่ในศูนย์การค้าฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 1,670 ราย ได้เปิดบูธจำหน่ายสินค้า ทดลองตลาด และขยายฐานลูกค้าผ่านสาขาของโลตัสทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Food and Art Free Market

  • สำหรับผู้ประกอบการในระดับกลางจะได้เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้า ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต พร้อมกับเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการวางจำหน่ายสินค้าในโลตัส

  • สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูงสามารถวางจำหน่ายสินค้า SME ได้ทั้งใน 2,100 สาขา และช่องทางออนไลน์ของโลตัส เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมกับโอกาสในการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

  การพัฒนาที่นำไปสู่การก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่

  จากการดำเนินงานตลอดปี 2564 โลตัสได้พัฒนาและเพิ่มคู่ค้ารายใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพจำนวน 724 ราย และเพิ่มสินค้า SME คุณภาพจำนวน 1,125 รายการ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าต่อฝ่ายจัดซื้อของโลตัสได้ตลอดทั้งปี และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทางโลตัสได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกว่า 1,600 ราย พร้อมกับลดค่าเช่าในศูนย์การค้าให้กับผู้ประกอบการว่า 1,500 ราย

  นอกจากนั้น "โลตัส" ยังดำเนินโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตรงจากเกษตรกรกว่า 1,400 ครัวเรือน ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมผลผลิตที่รับซื้อตรงจากเกษตรกรกว่า 1,820 ตัน เพื่อส่งมอบผักสดคุณภาพสูงปลอดภัยในราคาที่เอื้อมถึง อีกทั้งยังได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การควบคุมคุณภาพผลิตผล ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง โดยใช้หลักการของการตลาดมาผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีอาชีพที่มั่นคง พร้อมกับมีรายได้ที่ยั่งยืน และสามารถวางแผนต่อไปในอนาคตได้


  มุ่งมั่นทำงานอย่างรอบคอบเพื่อต่อยอดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  โลตัสมีแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตร และสินค้า SME อย่างน้อย 10% ทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยที่เป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กลายเป็น "แพลทฟอร์มแห่งโอกาส" สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยได้มีรากฐานที่มั่นคง พร้อมกับเติบโตได้อย่างยั่งยืน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โลตัสธุรกิจ SMELotusผู้ประกอบการ SMEเกษตรกรไทยสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัยแพลทฟอร์มแห่งโอกาส
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 22:18 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์